Posts Tagged: chơi game

Chơi game giúp thông minh hơn

Hầu hết trong suy nghĩ của mọi người thì chơi game là hoạt động vô bổ, tốn thời gian, hoặc đơn giản chỉ là sự giải trí mà thôi. Tuy nhiên theo nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí Frontiers in Human Neuroscience thì chơi game từ khi còn bé sẽ giúp bạn có được nhận thức tốt hơn, kể cả nhiều năm sau khi bạn ngừng chơi

 Nghiên cứu này được thử nghiệm trên 27 người có độ tuổi từ 18-40 tuổi. Trong số những người này có người đã từng chơi game, có người chưa từng chơi. Những người này được kiểm tra về khả năng nhận thức. Sau đó họ sẽ được chơi game 1,5h/ngày trong 10 ngày liên tục và họ sẽ được kiểm tra lại một lần nữa. Những người chơi này sẽ được chơi trò Super Mario 64 – là trò chơi đã được nghiên cứu là có những ảnh hưởng tích cực tới trí óc. Sau quá trình nghiên cứu thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra, những người đã từng chơi game ở giai đoạn trước vị thành niên có trí nhớ tốt hơn nhiều so với những người chưa từng chơi. Kể cả những người này đã ngừng chơi từ rất lâu. Những thao tác cần đến trí nhớ hay xử lý các vật thể ở dạng 3D đều được xử lý tốt hơn ở những người thường chơi game từ nhỏ.

 Dù vậy, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những tác dụng này cũng có thể đạt được kết quả với các hoạt động khác ngoài game. Nghiên cứu này phục vụ cho giả thuyết, quy mô còn khá nhỏ, đối tượng nghiên cứu ít nên chỉ mang tính thăm dò. Nhưng những gì mà nghiên cứu đã chỉ ra, cho thấy được giá trị và tiềm năng của việc tiếp xúc với trò chơi điện tử từ khi còn bé.